Flashbacks er en bearbejdning. En helbredelse.

En tilværelse med dårlig selvtillid, selvhad og negativitet har påvirket et helt liv. Depression, angst og spiseforstyrrelse er blot nogle af følgerne heraf, men også overvægten har sine rødder i den destruktive tankegang.

Hvorfra det hele udspringer er jeg ikke klar over, men jeg har ofte episoder fra min fortid, der springer frem og fylder selvom det virker ubetydeligt. Muligvis har episoderne intet at gøre med noget som helst, men jeg har en fornemmelse af, at det vil være helende at få dem ned på skrift.

Det er grænseoverskridende og personligt. Men jeg er overbevist om, at det er vigtigt.

.xxlmor.